Toto je hlavní stránka projektu JURISTIC. V současné době dochází k přípravě nových projektů. Zde je rekapitulace dosavadní činnosti.
 • JOBs pro právníky
  Nabídka práce jako bezplatná možnost inzerce. Nejnavštěvovanější projekt od roku 2000. Poptávku po právnických profesích inzerují advokátní kanceláře, notáři, exekutoři, orgány veřejné správy i podniky.
  Poptávky absolventů a právníků Bezplatné podání inzerátu pro studenty práv hledající brigádu v právní oblasti. Inzerce pro absolventy i právníky s praxí.
 • Platit radu advokáta?
  V sekci laik najdete odkaz na formulář poptávky právní rady (pomoci) s vyznačením ochoty tazatele poskytnout za tuto službu jednorázovou odměnu (nebo pouze požadavek rady zdarma). Cílem tohoto pilotního projektu je zjistit potenciál na straně veřejnosti využít kvalifikovanou pomoc advokáta a současně ochotě tazatele za radu něco zaplatit. Výsledky pilotního projektu budou využity v připravovaném projektu právní poradny netradičně.
 • Víte o projektu juristic.cz, že?
 • jej provozuje parta nadšenců ve svém volné čase, pod hlavičkou občanského sdružení již od roku 1999?
 • je nejstarším volně dostupným prostorem pro bezplatné šíření právních informací v ČR prostřednictvím internetu?
 • do roku 2011 bežel na třech samostatných hardwarových strojích s platformou LINUX ?
 • je evidován jako správce u Úřadu pro ochranu osobních údajů?
 • má registrační ISSN 1802-789X?
 • v letech 2003-2011 zajišťoval informační provoz elektronických nástěnek jednotlivých kateder Právnické fakulty ZČU v Plzni, stránek fakulty a vůbec celou správu informací pro studenty a veřejnost?
 • vyrobil první internetové stránky řadě občanských sdružení a umístil jej v prostoru juristic.cz nebo zajišťoval provoz na jejich doménách zde?
 • roční rozpočet občanského sdružení, které projekt provozuje, je třeba i deset tisíc Kč?
 • jediný grant pro publikování právních informací byl z Nadace OSF v roce 2000 pro projekt rodina a ostaní informace zde umístěné byly pořízeny členy a sympatizanty bez nároku na honorář a v jejich volném čase?
 • působil i jako publikační prostor a řada autorů projektů tj. studentů i absolventů právnických fakult, jsou dnes respektovanými právními odborníky?
 • uznání mu vyjádřily zasloužilé právnické osobnosti Vojtěch Cepl a Otakar Motejl?
 • občas musel odolat komerčnímu tlaku a udržel si svůj neziskový charakter?
 • téměř všechny současné projekty jsou minulostí, ale některé nové teď připravujeme?
 • bylo nám ctí pokusit se vytvořit elektronický rejstřík nejstaršího právnického časopisu v ČR Právník
 • nejvíce energie jsme museli vynaložit na přesvědčování o tom, že svou aktivitu myslíme vážně a upřímně?
 • za publikační systém TEMPLATION, který jsme používali do roku 2011, jsme zatím nenašli adekvátní náhradu?
 • my víme, že původní technologie projektu i jeho publikačně právní obsah je už dávno překonán, ale ještě jsme neřekli své poslední slovo. Možnosti tu jsou :)

 • Která sdružení či aktivity využívala prostor juristic.cz ?
  Kdo např. užíval a sdílel technologii v prostoru juristic.cz v dobách, kdy ještě nebylo zcela běžné si jednoduše pořídit dynamické internetové stránky, prostor pro uložení informací ke stažení, email apod.?
 • Pro Bílý kruh bezpečí jsme vyrobili jeho historicky první stránky přepsáním příruček pro pomoc obětem trestné činnosti. Registrovali jsme doménu bkb.cz, spravovali DNS a umožnili provoz stránek v publikačním systému.
 • Soudcovské unii ČR jsme pořídili a hostovali jejich první dynamické stránky v redakčním systému. Bezplatně jsme převedli doménu soudci.cz, kterou jsme měli zaregistrovanou kvůli spekulantům. Spravovali jsme nejen web, ale i DNS záznamy domén.
 • Pro Iuridicum Remedium jsme, kromě pořízení dynamických stránek v systému TEMPLATION, také zajišťovali provoz a platby DNS,provoz WEBMAILu i provoz projektu rozcestníku KORMIDLO.
 • Plzeňské odnoži studenské organizace ELSA jsme poskytli prostor v rámci aktivit pro studenty plzeňské právnické fakulty.
 • Pro radost Ústavu státu a práva Akademie věd ČR i radost naši jsme začali s elektronickým rejstříkem časopisu Právník, což byla ambice na náš dynamický redakční systém dosud nevídaná.
 • Pro studenty brněnské právnické fakulty jsme vytvořili elektronický archiv jejich tištěné verze časopisu Octopus.
 • Podobně na tom byl časopis plzeňských studentů právnické fakulty PUČ.
 • Pro Západočeskou univerzitu v Plzni, respektive její Fakultu právnickou, jsme zajištovali nejen design a provoz oficiálních stránek fakulty ukázka zde, ale zejména informační systém kateder, kam jednotlivé sekretariáty vkládaly a udržovaly nejen obecné informace o vyučujících (i jejich konzultačních hodinách) a vyučovaných předmětech (i sylaby a obsahy seminářů), ale zejména aktuality ke studiu. Studentům pak stačilo sledovat hlavní stránku plzeňké části projektu s novinkami pro případ změn ve výuce. Součástí systému plzen.juristic.cz byly také studijní materiály.
 • O čem byly projekty v prostoru juristic.cz?
 • Publikační projekty byly obsahovým pilířem prostoru. V rámci činnosti sdružení jsme se snažili oslovit ochotné studenty nebo absolventy, kteří by se stali garanty určité právní oblasti a publikovali zde informace vlastní či zprostředkované. Projekty byly dynamicky spravovány na svou dobu velmi sofistikovaným redakčním systémem Templation, měly shodný šablonovitý desig a uměly generovat informace na hlavní stránku nebo do jednotlivých pohledů tak, jak je to dnes již běžné v rámci dnešní publikačních principů. Je potřeba si uvědomit, že tuto technologii dříve měly pouze technologicky vyspělé instituce či známé redakce (mobil.cz, idnes.cz apod.) a většina tehdy provozovaných stránek měla statickou podobu. Za umístění jednodušších stánek se muselo platit nebo se musela strpět reklama provozovatele. Z publikačních projektů se zachovaly v archivu např. mezinárodní právo, právo a EU, obchodní právo, správní právo, ústavní právo, trestní právo, pracovní právo, právo a životní prostředí. Jedenkrát se nám podařilo na vytvoření projektu sehnat grantovou podporu, to pak byl obsah samozřejmě kvalitativně velmi dobrý - viz právo a rodina. Ale i v případě, kdy projekt vedl člen sdružení s velkým zájmem o věc, byl projekt velmi kvalitní napřiklad projekt občanského práva a jeho podprojektů dědické právo, věcná práva, závazky, duševního vlastnictví, právních skutečností, atd.
 • Pohledy byly selektivním filtrem na právní informace v jednotlivých publikačních projektech. V pohledu právník se tak na jedné stránce zobrazovaly všechny odborné informace pro právníky za všech publikačních projektů juristic.cz a to dynamicky tak, jak zde nové informace přibývaly. Analogicky to lze dnes s velkou nadsázkou přirovnat k rodině časopisů v prostředí iDnes.cz, kdy každá část prostoru publikuje na hlavní stranu alespoň jednu novinku denně... Pohledem laik se pak z publikačních projektů zobrazovaly informace určené neprávníkům, tedy veřejnosti. Každý projekt totiž měl svou malou právní poradnu nebo část se vzory podání (vysoce je samozžejmě převyšoval podpořený projekt rodina a právo V pohledu student se zobrazovaly všechny informace z kateder právnické fakulty v Plzni a k tomu zajímavosti ze studentských časopisů. Symbióza v akademickém světě.
 • Hostované projekty a subjekty běžely zpravidla na vlastní doméně spojené s publikačním systémem juristic.cz. Pokud chtěl hostovaný subjekt přilákat na své stránky více návštěvníků, propojil se úvodních jeho projektu s pohledem nebo dokonce s touto hlavní stránkou projektu ukázka z roku 2010
 • Informační projekty a odkazy na seznamy i rejstříky tvořily doplňkovou část prostoru juristic.cz. Projekt knihovny měl ambici monitorovat nejen Sbírků zákonů, ale také právnické knihy a časopisy,. Také diskuze byly umožněny pod jednotlivými články jako je zmáme i v dnešní době. S příchodem nových technolgií (rss), dostupnosti publikování (blogy) se tak dnes k šíření právních informací dostává daleko více ochotných zájemců (tj. vlastně redaktorů) než dříve. V tomto může juristic.cz pouze poukázat na svou historii, že to byl on, kdo toto zprostředkovával v právnickém světě a nyní hledat jiné metody dosažení svého hlavního cíle.
 • Z vašich dotazů:
  Proč tu nenajdu aktuální právní informace?

  Odpověď:
  Protože není v našich silách udržet aktuálnost přávních informací, které zde byly publikovány od roku 1999. Právní informace jsou označeny jako archivní a projekt juristic.cz poskytuje a bude poskytovat i jiné užitečné služby pro veřejnost.

  Bude juristic.cz zase tím živým projektem jako byl do roku 2010 ?

  Odpověď:
  V rámci aktivit Fakulty právnické v Plzni už nikoliv, v rámci živých projektů nastane vylepšení a nové projekty ještě budou. Úkoly jsou rozdány :)

  Poslal jsem Vám právní dotaz, proč nereagujete?

  Odpověď:
  V rámci aktivit nemáme prostor na přímé poskytování právní pomoci. Rádi ji však zprostředkujeme. Využijte například formulář v sekci laik.